Klára Serafínová
Agentura domácí zdravotní péče

Poskytování služeb klientům, kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní či sociální situaci.
Tuto zdravotní péči může klientovi předepsat ošetřující lékař nebo specialista v nemocnici, kde byl pacient léčen a odkud je propuštěn.

Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou – pokud ji předepisuje propouštěcí lékař v nemocnici tak maximálně v rozsahu 14 dnů, dále ji může prodloužit praktický lékař dle potřeby.

Ke klientovi dochází graduovaná zdravotní sestra, která v domácím prostředí může poskytnout zdravotní péči v tomto rozsahu:

 • sledování životních funkcí – tlak,puls,dech,teplota
 • péče o ležící klienty,jejich hygienu,vylučování klienta
 • převazy a ošetření pooperačních ran
 • aplikace léčebných kůr
 • aplikace injekcí
 • ošetření a prevence proleženin
 • infuzní terapie
 • odběry krve,biologického materiálu
 • základní rehabilitační výkony
 • podávání léků
 • ošetření permanentních katetrů,stomií a tracheálních kanyl
 • hodnocení duševního stavu klienta a úrovně jeho orientace v prostoru a čase

Mobil:   608 961 966
Mobil – Vašková Martina:  728 045 932
Email:  serafinova.klara@seznam.cz