← zpět na oddělení

Logopedická ambulance Centrum řeči s.r.o.

Ordinace klinické logopedie poskytuje kvalifikovanou péči všem osobám s narušenou komunikační schopností.

Ambulance klinické logopedie poskytuje diagnostikování, reedukaci a terapeutickou péči všem osobám s poruchami v oblasti komunikace – dětem i dospělým.
Věnujeme se pacientům po CMP, po ozařování hlavy, pac. s poruchami polykání a příjmu potravy, s poruchami plynulosti řeči, pac. s neurodegenerativním onemocněním jako je např. Parkinsonova nemoc ad. poskytujeme komplexní péči osobám s kombinovaným postižením, dětem s autismem nebo PAS, s DMO atd.

Tel:   773 657 369
Email: centrumreci@volny.cz
Web: www.logopedie-ritterova.cz

Ordinační hodiny:
úterý              08:00 – 16:00         PaeDr. Suchá Mirjana (tel: 721 645 557)
středa            13:00 – 17:00         Mgr. Ritterová Sofie (tel: 777 302 135)
čtvrtek            08:00 – 16:00         Mgr. Habalová Gabriela (tel: 732 707 272)

  • Ordinace pouze na objednaný termín. Vřazení do péče je na základě doporučení praktického lékaře nebo jiného ambulantního specialisty. V případě zájmu kontaktujte recepci Centra řeči na 773 657 369.

Smluvní zdravotní pojišťovny:

  • 111     VZP
  • 201     VoZP
  • 205     ČPZP
  • 207     OZP
  • 211     ZPMV
  • 213     RBP